Wat is Return on Capital Employed?

Wat is Return on Capital Employed?

In het bedrijfsleven draait alles om winst en efficiënt omgaan met kapitaal. Return on Capital Employed (ROCE), of in het Nederlands, het rendement op het geïnvesteerde kapitaal, is een belangrijke financiële ratio die bedrijven gebruiken om de effectiviteit van hun kapitaalinvesteringen te meten. Het geeft inzicht in hoe goed een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om winst te genereren.

Wat is Return on Capital Employed (ROCE)

Voor bedrijven is het belangrijk om te begrijpen hoe goed investeringen presteren en hoeveel rendement er gemaakt wordt op het kapitaal dat is geïnvesteerd. ROCE biedt een methode om dit te meten. Het is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf laat zien in relatie tot het geïnvesteerde kapitaal. ROCE wordt berekend door de operationele winst te delen door het totale geïnvesteerde kapitaal en wordt meestal uitgedrukt als een percentage.Hoe hoger dit percentage, hoe beter een bedrijf zijn geinvesteerde kapitaal aan het werk zet.

Hoe ROCE te berekenen? Hoe bereken je Return on Capital Employed

De formule voor ROCE is vrij eenvoudig:

ROCE = (Operationele winst / Totaal geïnvesteerd kapitaal) x 100%

De operationele winst wordt berekend door de nettowinst te verminderen met de rentelasten en belastingen. Het totale geïnvesteerde kapitaal omvat zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen.

Voordelen van het gebruik van ROCE

Het gebruik van ROCE als een maatstaf voor bedrijfsprestaties heeft verschillende voordelen. Ten eerste biedt het inzicht in de efficiëntie van een bedrijf bij het gebruik van zijn kapitaal. Het stelt een bedrijf in staat om te identificeren welke aspecten van het bedrijf verbeterd kunnen worden om de winstgevendheid te vergroten. Ten tweede helpt ROCE bij het vergelijken van de prestaties van verschillende bedrijven in dezelfde sector, waardoor beleggers beter  beslissingen kunnen nemen bij het kiezen van waar ze hun kapitaal willen investeren.

Valkuilen bij het gebruik van ROCE

Hoewel ROCE een nuttige maatstaf is voor bedrijfsprestaties, zijn er enkele valkuilen waar men zich bewust van moet zijn. Ten eerste kan ROCE verschillen per sector. Het is belangrijk om ROCE te vergelijken met bedrijven in dezelfde sector om een zinvolle vergelijking te maken.

Ten tweede kan ROCE worden beïnvloed door niet-operationele factoren zoals eenmalige gebeurtenissen, eenmalige grote investeringen, enorme afschrijvingen etc. Het is belangrijk om deze factoren mee te nemen bij het interpreteren van ROCE-cijfers.

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten