Wat is waarde beleggen? Wat is value investing?

Waarde beleggen is de manier van beleggen die vooral bekend is geworden door Warren Buffet, en zijn leermeester Benjamin Graham. Maar wat is waarde beleggen nu eigenlijk? We nemen het met je door in dit artikel.

Wat is waarde beleggen?

Waarde beleggen is een beleggingsstrategie die onder andere Warren Buffet wordt toegepast. Met de strategie van Value investing, zoals waarde beleggen in het Engels wordt genoemd, gaat een belegger opzoek naar een asset die lager geprijsd is dan de daadwerkelijke waarde. Het is dus van belang om te beoordelen of de prijs die een aandeel nu op de beurs heeft reëel is.  Hierbij zijn er 3 opties. Een aandeel is ondergewaardeerd, redelijk goed geprijsd, of overgewaardeerd.

De gedachte van waarde beleggen is dat de prijs uiteindelijk op lange termijn altijd richting de reële waarde gaat.

Waarde kopen voor minder dan de prijs

Hoe vind je waarde aandelen?

Aandelenmarkten zijn doorgaans erg efficiënt. Toch kan het voorkomen dat een aandeel lager geprijsd is dan de daadwerkelijke waarde. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een bedrijf tijdelijk in de problemen zit, er sprake is van een beurscrash. Ook kan het zijn dat een bedrijf niet op waarde wordt geschat. Om echt goed in te schatten of een bedrijf ondergewaardeerd is zal je onderzoek moeten doen naar de onderliggende waarde en verwachtingen van een bedrijf.

Wel is het in het algemeen zo dat je vaker sterk ondergewaardeerde aandelen vind tussen de small caps tot middelgrote bedrijven. Multinationals worden door veel meer analisten gevolgd, ook is er over multinationals veel meer informatie beschikbaar wat het voor veel mensen eenvoudiger maakt om de waarde in te schatten.  Toch kan er ook zeker bij grote bedrijven sprake zijn van een ‘’ te lage’’ koers.

Waarde van aandelen berekenen

Amazon en ASML zijn bijvoorbeeld 2 bedrijven waarvan veel mensen lang hebben veronderstelt dat ze overgewaardeerd waren. Met de kennis van nu kunnen we naar mijn idee wel aannemen dat ze eigenlijk ondergewaardeerd waren. Om te bepalen wat een bedrijf nou echt waard is moet je onderzoek doen naar de fundamentele waarde van een bedrijf. Stel je voor dat het bedrijf niet beursgenoteerd is en jij een enorme zak met geld hebt. Wat zou jij willen betalen voor het bedrijf? Als je dat weet kan je ook de waarde van een aandeel bepalen.

Nets-Nets methode

Er zijn meerdere methoden om een bedrijf te waarderen. De eerste is de zogenaamde Nets-Nets methode. Deze methode werd voor het eerst beschreven door Benjamin Graham. Graham ging opzoek naar aandelen die minderkosten dan de boekwaarde. De boekwaarde is heel eenvoudig te berekenen  door de  Waarde van de bezittingen + liquide middelen minus de verplichtingen te berekenen. Wanneer dit maximaal 75% van de beurswaarde was, was het aandeel voor Graham koopwaardig. In theorie is deze methode nog steeds toe te passen, informatie is echter voor veel meer mensen toegankelijk waardoor het lastiger is dan in de tijd van Benjamin Graham. Graham had bovendien het voordeel dat de wereld nog aan het herstellen was van ‘The great depression’ De beurskrach van 1929.

Buffet en anderen hebben deze methode in de loop van de tijd aangepast. Waar Graham nog meer keek naar de liquidatiewaarde van een onderneming kijkt Warren Buffet ook naar de toekomstige winsten van een bedrijf, de zogenaamde intrinsieke waarde. Dit is al een stuk ingewikkelder. Het is immers makkelijker om de werkelijke waarde van iets vast te stellen, dan een goede inschatting te maken van de winsten van een bedrijf voor de komende 10-20 jaar. Vervolgens moeten de toekomstige winsten worden gedisconteerd naar de gehanteerde rente voet.

Het vaststellen van de intrinsieke waarde is geen exacte wetenschap. Het is nog wel te doen om de winst over 1 of 2 jaar in te schatten, maar de winst van een bedrijf inschatten over 10 jaar of verder weg is al heel andere koek. Voor een stabiel bedrijf met normale groei is dit nog redelijk in te schatten, voor groei bedrijven ligt dit ook weer veel gecompliceerder.  Ook maakt de verdisconteringsvoet behoorlijk uit. Je moet de toekomstige winsten immers contant maken om er de waarde van vandaag aan te kunnen geven.

Je zit er dus per definitie naast. Dit is voor waarde beleggers niet extreem erg. Ze kopen immers pas een aandeel als het extreem is ondergewaardeerd. Als een bedrijf maar een beetje is ondergewaardeerd zal een value investor het niet kopen.

ondergewaardeerd aandeel vinden

Magic Formula van Greenblatt

De andere methode die kan worden toegepast is de Magic Formula van Joel Greenblatt. Greenblatt beschrijft de methode voor het eerst in zijn boek The Little Book That Still Beats the Market” uit 1980. De methode is vrij theoretisch, er wordt geen fundamentele analyse gedaan. Greenblatt kijkt slechts naar het rendement op het vermogen van een bedrijf en het winst rendement. Deze formule op basis van 1 jaar toepassen kan een risico vormen. Een bedrijf kan immers een eenmalige post aan winst hebben. Bijvoorbeeld een flinke vrijval van een reservering of de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Om dit te berekenen gebruikt Greenblatt 2 formules. Namelijk:

Earnings Yield (EBIT/bedrijfswaarde) en Return on Capital (EBIT/(netto vaste activa + werkkapitaal).

De Earnings Yield methode is een variant op het klassieke Koers/Winst model. Door deze methode kijk je hoe het aanwezige geld in het bedrijf rendeert. Hoe hoger de Earnings Yield hoe beter het bedrijf presteert. Je berekent de Earings Yield als volgt.

Je deelt de EBIT(Winst voor belastingen en rentebetalingen) door de bedrijfswaarde( de huidige waarde op de beurs + totale schulden – liquide middelen).

De andere formule waar Greenblatt naar kijkt is Return on Capital. Met deze formule kijk je naar het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Je berekent de ROC als volgt. Je deelt de EBIT(Winst voor belastingen en rentebetalingen) door Netto Werkkapitaal(vlottende activa – kort vreemd vermogen) + Netto vaste activa( bruto vaste activa – cumulatieve afschrijving)

Meer leren over beleggen?

Als je meer wilt leren over beleggen kan je een training volgen van Rowan Nijboer. Hij is in mijn ogen één van de beste mensen die je kennis over beleggen kan bijbrengen zonder, zoals je vaak ziet, vooral voor eigen parochie te prediken. Daarnaast is hij al jaren succesvol met zijn beleggingen.

Leren beleggen, Rowan nijbier

* Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kan (een deel van) je inleg verliezen.

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten