Wat is ROIC

Wat is ROIC? Het Belang van Return on Invested Capital (ROIC) Uitgelegd

Return on Invested Capital (ROIC) is een belangrijke maatstaf voor bedrijfsprestaties die de winstgevendheid van een bedrijf meet in verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal. In dit artikel zullen we bespreken wat  de ROIC is. Waarom de return on Invested Capital belangrijk is? Hoe wordt het berekend, en hoe bedrijven hun return on Invested Capital kunnen verbeteren. 

Wat is ROIC?

ROIC is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf meet door de nettowinst te delen door het geïnvesteerde kapitaal. Het is een belangrijke maatstaf omdat dit aangeeft hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om winst te genereren. Het meet niet alleen hoeveel winst een bedrijf maakt, maar ook hoeveel kapitaal het nodig heeft om deze winst te realiseren.

Waarom is ROIC belangrijk?

Return on Invested Capital is belangrijk omdat het aangeeft hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om winst te maken. Bedrijven met een hoog return on Invested Capital zijn in staat om meer winst te genereren met minder kapitaal, wat betekent dat ze efficiënter zijn in het gebruik van hun middelen. Dit kan een bedrijf helpen om concurrentievoordeel te behalen en het kan ook bijdragen aan de waarde van het bedrijf op de lange termijn. Bedrijven die jaar op jaar hun ROIC weten te verhogen zijn op termijn vaak goede investeringen.

Hoe bereken je ROIC?

Return on Invested Capital wordt berekend door de nettowinst van een bedrijf te delen door het geïnvesteerde kapitaal. Het geïnvesteerde kapitaal omvat zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen van een bedrijf. De formule voor ROIC is als volgt:

ROIC = Nettowinst / Geïnvesteerd kapitaal

De nettowinst wordt berekend door de totale opbrengsten van een bedrijf te verminderen met de totale kosten en belastingen. Het geïnvesteerde kapitaal omvat het eigen vermogen van een bedrijf en het vreemd vermogen.

Hoe kunnen bedrijven hun ROIC verbeteren?

Bedrijven kunnen hun  verbeteren door hun kapitaal efficiënter te gebruiken. Dit kan een bedrijf doen door haar werkkapitaal te verlagen, snijden in de operationele kosten, of haar marge verhogen door bijvoorbeeld de prijzen van haar producten te verhogen.

ROIC en beleggen

ROIC is een vaak genoemde term in de beleggingswereld. Het is een van de  maatstaven die gebruikt kan worden om een aandeel te selecteren. Zo is een vaak gehoorde stelregel dat bedrijven waarvan je aandelen koopt, een ROIC van meer dan 15% moeten hebben. Onder andere Luc Kroeze gaat hier uitgebreid op in, in zijn boek De Kaviaar Formule. Een boek dat ik zeker kan aanraden als je meer wilt weten over beleggen en het belang van de return on invested capital.

Wellicht ook interessant

Vergelijkbare berichten