Wie is mijn toeslag partner

Wat is een toeslagpartner? Wanneer ben je toeslagpartner?

Als je een toeslag aanvraagt zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag dan wordt er vaak gesproken over een toeslagpartner. Wie of wat is een toeslagpartner? In dit artikel nemen we het met je door.

Effect toeslagpartner

Als u een toeslagpartner heeft, heeft dit effect op de hoogte van de toeslagen die u van de belastingdienst kunt krijgen. Het totale inkomen mag vaak hoger zijn dan wanneer u alleenstaand bent, echter telt nu ook het inkomen van uw toeslagpartner mee.

Wie is mijn toeslagpartner | Niet getrouwd, toch toeslagpartner?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft wordt uw partner door de belastingdienst aangemerkt als toeslag partner. Maar ook iemand anders kan uw toeslagpartner zijn. Bijvoorbeeld iemand waarmee u wel een relatie hebt maar geen geregistreerd partnerschap of huwelijk of iemand weer u mee samen woont.

Wanneer kan iemand ook een toeslagpartner zijn:

Om toeslag partner te kunnen zijn moeten jullie staan ingeschreven op hetzelfde adres. Als dit van toepassing is bent u in onderstaande gevallen elkaars toeslag partner.

  1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  2. U hebt samen een kind.
  3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
  4. U bent partner voor een pensioenregeling.
  5. U hebt samen een koopwoning en woont daar allebei.
  6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is uw medebewoner een onderhuurder? Dan bent u niet elkaars toeslagpartner.
  7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
  8. U was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Is bovenstaande op meerdere personen van toepassing? Dan geldt de volgorde van de lijst in het bepalen wie uw toeslag partner is.  Heeft u bijvoorbeeld een kind (situatie 2) met iemand en met de iemand anders een koopwoning (situatie 5)? Dan is degene met wie u een kind hebt, uw toeslagpartner. Voorwaarde blijft wel dat deze personen op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Wat is een toeslagpartner

Familielid als toeslagpartner

Woont u samen met uw kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus? En geldt voor u 1 van de situaties hierboven? Dan bent u ook elkaars toeslagpartner. Als u samenwoont met uw kind of ouder, moet u allebei 27 jaar of ouder zijn. Anders bent u niet elkaars toeslag partner.

Gescheiden van toeslagpartner

Als u en uw partner gescheiden zijn dan geldt dit pas vanaf het moment dat de echtscheiding of scheiding van tafel en bed is aangevraagd of als de rechter de scheiding heeft uitgesproken. Als dit heeft plaatsgevonden bent u vanaf de eerste dag van de volgende maand na de uitspraak geen toeslag partner meer van elkaar.

Op de site van de belastingdienst kunt u doormiddel van een tool controleren of u een toeslag partner heeft. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-toeslagpartner

Wellicht ook interessant?

cshow

Vergelijkbare berichten