Belasting op vakantie geld

Belasting op vakantiegeld | Meer belasting over vakantiegeld.

Het is weer Mei, dat betekent traditioneel dat ik een Whatsapp van mijn broertje krijg waarom hij zoveel belasting moet betalen op vakantiegeld dat hij ontvangt. Een begrijpelijke vraag omdat er gemiddeld genomen een veel groter deel van het vakantiegeld naar de fiscus gaat dan dat je moet betalen over het bruto loon dat maandelijks wordt overgemaakt.

De meeste mensen zullen in Mei 8% van het brutoloon dat ze in een jaar hebben verdient aan vakantietoeslag ontvangen. Dit is net iets minder dan één bruto maandsalaris. De werkgever is verplicht om minimaal 8% van het bruto jaarsalaris uit te keren, de enige uitzondering hierop is wanneer iemand meer verdient dan 3x het minimumloon. De werkgever is niet verplicht om over het meerdere vakantietoeslag uit te betalen, dit is alleen van toepassing wanneer iemand meer dan €4959,- bruto per maand verdient.

Belasting over het vakantie geld

Het belastingstelsel kent verschillende tarieven. Hoe hoger het salaris hoe meer er af gedragen moet worden aan de belastingdienst, de werkgever houdt hierom iedere maand een deel van uw salaris in.

De vakantie toeslag komt bovenop het normale salaris, het kan zijn dat hierdoor de uitbetaling in een hoger tarief valt.

De tarieven voor 2021 zijn:
Belastingschijven 2021
Waarom meer belasting over vakantiegeld?

Over uw normale salaris houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Dit zorgt ervoor dat u maandelijks een lager bedrag aan belasting over uw loon betaalt. Het vakantiegeld komt bovenop het normale salaris, waardoor de berekening van de toeslagen niet meer klopt.

Dit wordt tijdens de uitbetaling van het vakantiegeld gecorrigeerd om te voorkomen dat er achteraf blijkt dat er geld terug betaald moet worden aan de belastingdienst. Op een naheffing zit immers niemand te wachten. Deze correctie vindt plaats middels onderstaand verrekeningspercentage.

Verrekeningspercentage loonheffing

Verrekeningspercentage bijzonder tarief

Stel u verdient € 2000 bruto per maand.
Dit is €24.000 bruto op jaarbasis. 8% over €24.000 bedraagt €1920,-

Deze €1920 is de bruto uitbetaling van uw vakantiegeld, hierover betaalt u 37,35% inkomstenbelasting.  Daarnaast bedraagt het verrekeningspercentage 4.02% deze moet u extra aftrekken van de bruto uitbetaling. 37.35% + 4.02% maakt samen 41.37%, dit percentage zal u terugzien als bijzonder tarief op uw loonstrook.

Hieronder heb ik stap voor stap uitgewerkt u het netto vakantiegeld kunt berekenen.

netto vakantiegeld

?wi=352562&ws=

Wellicht ook interessant?

?wi=352562&ws=

Vergelijkbare berichten