Kosten koper wat is dat

Wat is kosten koper? Wat is kosten koper?

Als je een huis wilt kopen zie je heel vaak K.K oftewel kosten koper staan achter de vraagprijs.
In dit artikel nemen we met je door wat er met kosten koper wordt bedoeld.

Wat houdt Kosten Koper in

Kostenkoper betekent dat je als kopende partij alle kosten op je neemt die betrekking hebben op de overdracht van de aan te kopen woning. Kosten Koper is alleen van toepassing op bestaande huizen.

Deze kosten bestaan uit:

  • Overdrachtsbelasting
  • Notariskosten

Hoeveel bedraagt de overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de koopprijs.

Overdrachtsbelasting per 2021

Vanaf 1 januari 2021 worden starters(tot 35 jaar) bij de aankoop van hun eerste woning vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling kan eenmaal worden aangevraagd. Voor kopers die ouder zijn dan 35 of die niet hun eerste woning gaan kopen blijft het reguliere tarief van 25 gelden.

Voor mensen die via een rechtspersoon of privé een woning kopen als investering en er niet zelf gaan wonen gaat een verhoogd tarief gelden van 8%.

Notariskosten kosten koper

Naast de overdrachtsbelasting, zijn notariskosten ook een vast onderdeel van de kostenkoper.
Zonder tussenkomst van een notaris, is het niet mogelijk om een woning over te dragen. De notaris stelt de leveringsakte/overdrachtsakte en de hypotheek akte op. De notaris zorgt er ook voor dat deze aktes worden ingeschreven in het kadaster. Door inschrijving in het kadaster komt de woning en het perceel op jouw naam te staan.

Kosten notaris bij het kopen van een huis

De tarieven die notarissen mogen hanteren zijn ‘’ vrij’’. Dit betekent dat iedere notaris zijn eigen uurtarief mag bepalen. Het is daarom aan te raden bij meerdere notarissen een offerte op te vragen.
Gemiddeld zal je €900 tot €1500 kwijt zijn aan notariskosten.

Kosten koper 2023

Overige bijkomende kosten Notaris

Bij de overdracht van de woning worden alle vooruitbetaalde kosten door de notaris aan jou doorbelast, dit zijn vooruitbetaalde belastingen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing etc.

Kosten koper financieren

In 2020 en 2021 mag je maximaal 100% van de woningwaarde lenen, het is dus niet mogelijk om kosten koper mee te nemen in de financiering.

Zijn Kosten koper belasting aftrekbaar?

Kosten koper zijn voor een deel aftrekbaar, dit geldt voor de notariskosten voor de hypotheekakte.
De overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris voor de leveringsakte zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Sommige overige bijkomende kosten zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Je kan op Offerte.nl een aantal offertes opvragen van notarissen. 

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten