vrijstelling belasting over spaargeld

Hoe werkt vermogensrendementsheffing | Belasting op spaargeld

Box 3 uit ons belastingstelsel gaat over het inkomen over uw vermogen. In dit artikel nemen we met je door hoe deze belasting wordt vastgesteld.

Waarom belasting betalen over vermogen

De fiscus stelt dat je over je vermogen een bepaald rendement behaalt. Over dit rendement moet je belasting betalen omdat dit gezien wordt als inkomen. Hoe hoog dit rendement in de praktijk is maakt voor de fiscus niet uit. De belastingdienst gaat hierbij uit van een zogenaamd fictief rendement.

Hoe hoog is het heffingsvrij vermogen

Gelukkig hoeven we niet over al ons spaargeld belasting te betalen. Een vast deel van het vermogen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Het deel waarover u geen vermogensrendementsheffing over hoeft te betalen is uw heffingsvrij vermogen. Als u vermogen na aftrek van eventuele schulden lager is dan dit bedrag, hoeft u geen belasting te betalen over uw vermogen.

In onderstaande tabel ziet u het heffingsvrij vermogen.
Heffingsvrij vermogen

Hoe bereken ik heffingsvrij vermogen

Als u spaargeld heeft, beleggingen in box 3 of bijvoorbeeld een 2e huis, dan heeft u vermogen.

De fiscus gaat daarbij uit van de waarde op 1 januari van al uw bezittingen. Eventueel telt u daarbij de waarde van de bezittingen van uw fiscale partner en/of minderjarige kinderen op. Uw schulden minus de drempel brengt u hierop in mindering. Hetzelfde doet u met de schulden van uw fiscale partner en minderjarige kinderen. De hypotheek voor de woning waarin u woont telt hierin niet mee. Wanneer deze bezittingen hoger zijn dan uw heffingsvrij vermogen, dan moet u vermogensrendementsheffing betalen.

Hoe hoog is de vermogensrendementsheffing

Hoe hoog deze heffing is, is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen.

In onderstaande tabel ziet u, hie de fiscus het rendement over uw vermogen berekent.
Belasting box 3

In schijf 1 berekent de fiscus over 67% van uw vermogen een rendement van 0,07%, en over de overige 33% berekent de belastingdienst een rendement van 5,28%, dit levert een gemiddeld rendement van 1,789% op.

In schijf 2 berekent de belastingdienst over 21% van uw vermogen een rendement van 0,07%, en over 79% van uw vermogen een rendement van 5,28%. Dit leidt tot een gemiddeld rendement van 4,185%.

Valt een deel van uw vermogen in schijf 3?
Dan wordt over dat volledige deel een rendement van 5,28% gehanteerd.

Over het door de fiscus gestelde rendement moet u vervolgens 30% belasting betalen.

Voorbeeld belasting over vermogen

Als u met uw fiscaalpartner een spaartegoed heeft van €72.000 en geen schulden. Dan mag u van deze €72.000 het heffingsvrijvermogen aftrekken. €72.000-€61.692= €10.308.

Over de resterende €10.308 die hoger is dan het heffingsvrij vermogen moet u vermogensrendementsheffing betalen. De fiscus stelt dat u over deze €10.308 een rendement van 1.789% behaalt. Dit is €184.41

De vermogensrendementsheffing die u moet betalen is 30% van €184.41 à €184,41 * 30% = €55,32

Belastingvrij vermogen 2021

Vanaf 2021 gaat het heffingsvrij vermogen flink omhoog. Het heffingsvrij vermogen gaat omhoog naar €50.000 per persoon. Heeft u een fiscaal partner? Dan gaat het heffingsvrij vermogen dus naar €100.000.

cshow

Wellicht ook interessant?

?wi=352562&ws=

Vergelijkbare berichten