Waarom bezwaar maken tegen woz waarde

Bezwaar WOZ | Bezwaar maken tegen WOZ waarde

Heb jij van jouw gemeente een beschikking gekregen inzake de WOZ waarde van jou woning? Als u het niet eens bent met deze beschikking kunt u hier bezwaar tegen indienen. Dit kan zowel als u denkt dat de waarde te hoog of te laag is ingeschat. In dit artikel meer over de WOZ waarde en hoe u bezwaar kunt maken tegen de WOZ waarde.

Wat is de WOZ waarde?

WOZ is de afkorting voor de Wet WOZ, dit staat voor Wet waardering onroerende zaken. Ontroerende zaken zijn, huizen, garages, winkelpanden, bedrijfspanden, maar bijvoorbeeld ook windmolens. Al deze ontroerende zaken krijgen jaarlijks van de gemeente waarin ze staan een waardering. De zogenaamde WOZ waarde. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt door de belastingdienst, gemeentes en waterschappen voor het heffen van belasting. De wet WOZ stelt dat de WOZ waarde, de waarde is die u zou hebben gekregen als u het object op de markt had verkocht op januari op het jaar voorafgaand over het belastingjaar. De WOZ waarde voor 2024 is dan ook de veronderstelde waarde op 01-01-2023.

Zo is de WOZ waarde o.a. de grondslag voor het eigenwoningforfait, erf- & schenkbelasting, de onroerendzaakbelasting (OZB), rioolheffing en voor de watersysteemheffing( Waterschapsbelasting).

Bezwaar maken tegen WOZ waarde

WOZ waarde vergelijken

U kunt de WOZ waarde van uw woning vergelijken met de woningen uit uw omgeving. Dit kunt u doen via het WOZ waardeloket. Op www.wozwaardeloket.nl. staan alle woningen van Nederland. Door de waarde van uw woning te vergelijken met vergelijkbare woningen kunt u een idee krijgen of de waarde realistisch is vastgesteld door de gemeente. De waardes van bedrijfspanden zijn niet openbaar.

Waarom bezwaar indienen WOZ | Bezwaar maken tegen WOZ waarde

Gemeentes moeten jaarlijks van alle objecten die zich binnen haar gemeentegrenzen bevinden een waarde bepalen. Dit wordt veelal gedaan op verkoopopbrengsten van ‘’ vergelijkbare’’ objecten. Veelal gebeurt dit vergelijken ook nog grotendeels computergestuurd. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er in dit proces een foutje gemaakt wordt. Of dat er in uw postcode objecten zijn verkocht voor een hoge prijs, maar dat deze objecten niet vergelijkbaar zijn met uw object.

Zoals hierboven beschreven wordt de WOZ voor tal van belastingen en heffingen gebruikt als grondslag. Mocht jouw WOZ waarde te hoog zijn geschat door de gemeente, dan betaal je voor al deze belastingen dus meer dan terecht zou zijn. Uit cijfers blijkt dat jaarlijks ongeveer de helft van de bezwaren wordt gehonoreerd. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan kan de gemeente de WOZ waarde niet verhogen.

Soms kan een hogere WOZ waarde ook interessant zijn, bijvoorbeeld als je van plan bent om op korte termijn te verhuizen. Met een hogere WOZ waarde heb je dan een mooi argument om jouw woning voor meer geld in de verkoop te zetten. Ook kan je bij sommige banken een hypotheek krijgen op basis van de WOZ waarde. Dit kan handig zijn als jezelf jouw hypotheek wilt verhogen, maar ook voor potentiële kopers.

Bezwaar maken tegen WOZ

Hoe bezwaar indienen WOZ

Als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-beschikking kunt u dit zelf doen of u kunt hiervoor een vaak kosteloos een gespecialiseerd bureau in de arm nemen.

Zelf bezwaar maken

Het is niet erg ingewikkeld om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, op internet circuleren tal van voorbeeldbrieven. Wel moet je met goede argumenten komen waarom je van mening bent dat de waarde te hoog is vastgesteld. Daarnaast is het simpelweg voor velen een vervelend en tijdrovend klusje. Je vindt voorbeeldbrieven op de site van de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis.

Bureau bezwaar WOZ

Je kan ook een gespecialiseerd bureau in de arm nemen. Deze zijn voor jou vaak gratis. Mocht de het bezwaar gegrond worden verklaard dan brengen zij hun kosten in rekening bij de gemeente. Het voordeel van deze bedrijven is dat zij veel kennis en ervaring hebben inzake WOZ, daarnaast hebben ze ook flinke ervaring in het indienen van bezwaarschriften. Het nadeel, de gemeente moet extra kosten maken. Kosten die uiteindelijk door de belastingbetaler betaald worden.

Bezwaartermijn WOZ

Binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking moet u bezwaar indienen tegen deze beschikking. Hierna is bezwaar niet meer mogelijk en staat uw WOZ waarde vast. De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarbinnen u bezwaar maakt uitspraak doen over uw bezwaar. Mocht u het niet eens zijn met deze uitspraak kunt u in beroep gaan. In de uitspraak van de gemeente staat hoe u dit beroep aantekent.

Bezwaar maken tegen WOZ waarde gemeente

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten