Overdrachtsbelasting

Wat is overdrachtsbelasting | Overdrachtsbelasting

Als je onroerend goed, zoals een huis koopt moet je overdrachtsbelasting betalen. Maar wat is overdrachtsbelasting? We nemen het met je door.

Wat is overdrachtsbelasting

Wanneer je in Nederland een pand of een stuk grond koopt betaal je over de aankoopprijs overdrachtsbelasting. Ook wanneer je rechten zoals bijvoorbeeld erfpachtrecht of opstalrecht koopt moet je overdrachtsbelasting betalen. Voor woningen geldt een tarief van 2% over de verkoopprijs.

Voor overige onroerende zaken zoals bedrijfspanden, grond die bestemd is voor de bouw van een woning, los staande garageboxen etc. betaal je 10,2% overdrachtsbelasting over de aankoopprijs.

Een garage die deel uitmaakt van hetzelfde gebouwencomplex als de woning, wordt ook tot de woning gerekend. Bijvoorbeeld een flat met onderin een garage. Ligt de garage op een apart perceel? Dan kan het tarief van 2% toch worden toegepast als de woning en de garage naast elkaar liggen en zijn aan te merken als 1 geheel. Zijn de woning en de garage niet aan te merken als 1 geheel? Dan betaalt u het tarief van 10,2% over de garage.

De overdrachtsbelasting betaal je bij de notaris op het moment dat daar wordt getekend voor overdacht. De notaris zorgt voor de digitale aangifte en voldoet namens u de belasting.

Indien u geen notariële akte hebt laten opmaken dient u binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden aangifte doen inzake de overdrachtsbelasting.

Wat is overdrachtsbelasting

Verandering overdrachtsbelasting 2021

Voor 2021 staat er een verandering inzake de overdrachtsbelasting op de agenda. De 1e kamer stemt op 15 december 2020 over dit voorstel.

Het voorstel houdt in dat starters op de woningmarkt eenmalig gebruik kunnen maken van een vrijstelling met betrekking tot de aankoop van hun een eerste woning.

Iedereen die een woning aankoopt en er niet zelf gaat woning gaat met de nieuwe regels per 2021 niet 2%, maar 10,2% overdrachtsbelasting betalen over de aankoop van een woning. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van een vakantiewoning, vastgoedinvesteerders maar ook voor ouders die een woning kopen voor een van hun kinderen.

Overdrachtsbelasting starters 2021

Vanaf 2021 krijgen starters eenmalig een vrijstelling krijgen inzake de overdrachtsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling gelden onderstaande regels.

  • De koper is 18 jaar of ouder en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning. Dit hoeft niet de eerste koopwoning van de koper te zijn.
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk bij de notaris.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk.
  • De woning is niet duurder dan € 440.000(2023)

Wat als één van beide kopers ouder is dan 35 jaar?

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel. Uiteraard moet de persoon wel voldoen aan de overige voorwaarden.

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling, maar de woning wel als hoofdverblijf gebruikt geldt het tarief van 2%.

Overdrachtsbelasting aftrekbaar van belasting

De overdrachtsbelasting die je moet betalen bij de aankoop van een woning is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

  • Wanneer je gaat trouwen in gemeenschap van goederen, en je wordt door het tot stand komen van het huwelijk voor de helft eigenaar van de woning van je partner, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. In belastingtermen is er in dit geval sprake van boedelmenging en niet van verkrijging.
  • Wanneer u wegens een scheiding volledig eigenaar wordt van een woning die eerst eigendom was van uw beiden. Dit geldt alleen als de onroerende zaak behoorde tot een (algehele of beperkte) gemeenschap van goederen.
  • Wanneer je vanwege een erfenis een woning erft ben je vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als je een woning erft betaal je wel successierechten.

?wi=352562&ws=

Wellicht ook interessant?


cshow

Vergelijkbare berichten