Tot wanneer belastingaangifte doen

Waar op letten bij invullen belastingaangifte

Het jaar 2021 is weer begonnen, dat betekent ook dat we binnenkort weer onze aangifte inkomstenbelasting over 2020 mogen doen. In dit artikel: Waar op letten bij invullen belastingaangifte ?

Zelf belastingaangifte doen

Als je enige kennis van de materie hebt is het voor veel mensen goed te doen om zelf de aangifte inkomstenbelasting te doen. Het doen van aangifte wordt door de jaren heen steeds makkelijker. Zo zijn er zijn steeds minder aftrekposten. Ook worden de meeste gegevens vanaf 1 maart vooraf ingevuld, dit maakt het doen van de aangifte ook een stuk eenvoudiger. Mocht je een complexe situatie hebben of er zelf echt niet uitkomen? Dan is het aan te raden de aangifte door een expert in te laten vullen.

Moet je altijd belastingaangifte doen?

Als je van de belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte ontvangt ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Toch is dit geen garantie, de belastingdienst stelt dat je ook verplicht bent tot het doen van aangifte als je kunt weten dat je belasting dient te betalen.

Ook kan het verstandig zijn om belastingaangifte te doen als je geen aangiftebrief hebt gekregen en zeker weet dat je niet hoeft te betalen. Het kan namelijk ook voorkomen dat je geld terugkrijgt van de belastingdienst. Dit kan het geval zijn als je bijvoorbeeld veel zorgkosten, studiekosten of andere aftrekbare kosten hebt gemaakt.

Tot wanneer belastingaangifte doen? Uitstel belastingaangifte

Je hebt normaal gesproken tot 1 mei de tijd om aangifte van de inkomstenbelasting te doen. Wel kan je bij de belastingdienst uitstel aanvragen. Dit kan je doen door het formulier ‘Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting’ in te vullen.  Je krijgt dan uitstel tot 1 september, hiervoor hoef je geen reden op te geven.

Wanneer je voor 1 april aangifte doet krijg je normaliter voor 1 juli bericht van de belastingdienst. Als je geld terugkrijgt van de belastingdienst heb je dat normaliter ook sneller op je rekening staan.

Vooraf ingevulde gegevens inkomstenbelasting

Als u na 1 maart aangifte doet heeft de belastingdienst de meeste gegevens al voor u ingevuld. Dit maakt het doen van aangifte een stuk makkelijker. Wel moet u deze gegevens goed controleren. Wel moet u nog steeds zelf de aftrekposten invullen, dit doet de belastingdienst helaas niet.

Belastingaangifte voorbereiden

Door de aangifte van de inkomstenbelasting goed voor te bereiden, wordt het doen van de aangifte een stuk makkelijker. De belastingdienst heeft een handig lijstje opgesteld met de documenten die u helpen bij het doen bij de aangifte. Het lijstje vindt u hier.

Waar op letten bij invullen inkomstenbelasting

Aftrekposten inkomstenbelasting

Er zijn verschillende aftrekposten die in aanmerking komen voor de aangifte IB. De belangrijkste aftrekposten zijn: Zorgkosten, eigen woning, studiekosten, giften, betaalde dividendbelasting en fiscaalsparen middels lijfrente.

Aftrekbare zorgkosten inkomstenbelasting

Als je zorgkosten hebt gemaakt in 2020 die niet vergoed worden, mag u deze onder voorwaarden opvoeren als aftrekposten. Kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig risico vallen zijn niet aftrekbaar. Wel geldt er voor het aftrekken van zorgkosten een drempelbedrag, hoe hoog dit bedrag is hangt af van uw inkomen.

Aftrekposten Eigen Woning inkomstenbelasting

Voor veel mensen is ook de eigen woning een flinke aftrekpost. Zo mag u de hypotheekrente die u betaalt voor uw woning opvoeren als aftrekpost. Op de site van de belastingdienst vindt u een overzicht met de kosten die aftrekbaar zijn.

Naast deze kosten mag u ook veel kosten die u maakt voor de aankoop van een woning opvoeren als aftrekposten. Denk daarbij aan:

 • De advies- en bemiddelingskosten in verband met de afgesloten hypotheek of lening
 • De afsluitprovisie
 • De bereidstellingsprovisie
 • De bouwtechnische keuring voor het verkrijgen van de hypotheek of lening of
  voor de Nationale Hypotheek Garantie
 • De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie
 • De notariskosten m.b.t. de hypotheekakte
 • De taxatiekosten voor het krijgen van de hypotheek(lening) of
  de Nationale Hypotheek Garantie

Aftrekbare studiekosten inkomstenbelasting

Als je een studie doet waarvoor je geen studiefinanciering ontvangt, kan je onder voorwaarden studiekosten aftrekken van de inkomsten belasting. De studie moet gericht zijn op uw (toekomstig) beroep. Alleen noodzakelijke kosten, zoals collegegeld, boeken, software ed. zijn aftrekbaar. Ook geldt er een drempelbedrag van €250,- en kunt u maximaal €15.000 aftrekken, indien u jonger bent dan 30 geldt dit maximum niet.

Ook mag u de studiekosten van die u betaalt voor uw kinderen niet aftrekken. Dit is eenvoudig te omzeilen door uw kinderen deze kosten zelf te laten betalen. U kunt dan deze kosten belastingvrij aan uw kinderen schenken als het schenkbedrag lager is dan €6605,- meer over belastingvrij schenken leest u hier.

Aftrekbare giften inkomstenbelasting

Giften mag u onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over de voorwaarden leest u hier. Voor het aftrekken van giften geldt een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Dit is te omzeilen door het doen van een periodieke gift. U moet dan in een document vastleggen dat u minimaal 5 jaar een gelijke gift aan een ANBI of vereniging doet. Wel kunt u laten opnemen dat deze verplichting vervalt als u bijvoorbeeld werkeloos wordt.

Aftrekbare betaalde dividendbelasting inkomstenbelasting

Heeft u dividend ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming, dan heeft u over dit dividend 15% dividendbelasting betaald. U kunt de betaalde dividendbelasting dan waarschijnlijk verrekenen met uw inkomstenbelasting.

Aftrekbare premies lijfrente

Als je voor je pensioenvoorziening spaart op een aparte rekeningen middels een lijfrente kan je onder voorwaarden de betaalde premie aftrekken van jouw inkomsten. Dit is vooral afhankelijk van jouw jaarruimte en reserveringsruimte

Verdelen inkomstenbelasting

Als je samen met je fiscaalpartner aangifte doet kan het lonen om aan het eind te schuiven met de verschillende posten. Het schuiven kan een leuk voordeel opleveren. Al levert het in sommige situaties ook niets op. Ook kan het lonen om wanneer jouw aanslag €0,- bedraagt deze te schuiven tot €47,- Bij bedragen tot en met €47 legt de fiscus namelijk geen aanslag op, toch weer makkelijk verdient.

Toeslagen 2020

Heb je mogelijk nog recht op toeslagen over 2020? Tot 1 september 2021 kan je deze nog aanvragen. Je kan dus met terugwerkende kracht, huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebondenbudget aanvragen.


Wellicht ook interessant?


cshow

Vergelijkbare berichten