Wat dekt de basisverzekering

Wat vergoed de basisverzekering | Wat dekt de basisverzekering

De overheid verplicht iedereen boven de 18 jaar om een basis zorgverzekering af te sluiten.
De overheid bepaalt ook de inhoud van de basisverzekering. Maar wat valt er nou eigenlijk onder de basisverzekering? In dit artikel: Wat vergoed de basisverzekering

Verschillende vormen basisverzekering

Verzekeraars bieden verschillende vormen van de basisverzekering aan. Zogenaamde restitutie en natura polissen. De zorgverlening is hetzelfde. Deze zijn immers vastgesteld door de overheid. Het verschil zit hem in het aantal aanbieders waar je terecht kunt.

Zo heeft Zilverenkruis bijvoorbeeld 3 verschillende basisverzekeringen.

Basis Budget: Vergoed 100% bij een beperkt aantal zorgverleners en 75% van het gecontracteerde tarief  bij niet gecontracteerde zorgverleners

Basis Zeker:  Vergoed 100% bij een grotere groep gecontracteerde zorgverleners en 75% van het contracteerde tarief bij niet gecontracteerde zorgverleners

Basis Exclusief: Vergoed 100% bij gecontracteerde zorgverleners en 100% van het marktconforme tarief bij niet gecontracteerde zorgverleners

Noodzakelijke zorg

Onder de dekking van de basisverzekering valt alle noodzakelijke zorg zoals de huisarts, ambulance vervoer, een ziekenhuis opname. Maar ook de zorg voor mensen die een chronische indicatie hebben, verzorging voor langdurige zorg in een instelling en geestelijke gezondheidszorg valt vaak onder de dekking van de basisverzekering. Zorg voor bijvoorbeeld Fysiotherapie, de tandarts en de vergoeding voor brillen en contactlenzen vallen vaak niet onder de basisverzekering. Wilt u dit verzekeren zult u een aanvullende verzekering moeten afsluiten.

Wat dekt de basisverzekering

Eigen risico basisverzekering

Voor de meeste zaken uit de basisverzekering geldt dat de gemaakte kosten onder het eigen risico vallen. Uitzonderingen hierop zijn o.a. kosten voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg,  wijkverpleging en Gecombineerde leefstijlinterventie.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor sommige zaken uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Dit is naast het eigen risico.
Ook als u uw maximale eigen risico heeft betaald kan het zijn dat u nog een eigen bijdrage moet voldoen. Voor medicijnen is de eigen bijdrage sinds 2019 maximaal €250 per kalenderjaar.
Andere zaken waarvoor de eigen bijdrage geldt zijn bijvoorbeeld voor kraamzorg, ziekenvervoer per auto of ov, hoortoestellen, reparaties aan een kunstgebit, een nieuw kunstgebit.

Wat valt onder de basisverzekering | Wat vergoed de basisverzekering

In onderstaande tabel staat voor de meest voorkomende zaken weer gegeven of ze onder de basisverzekering vallen. Daarnaast is weergegeven of het eigen risico van toepassing is, daarnaast staat in de laatste kolom weergegeven of er een eigen bijdrage betaald moet worden.

De volledige lijst van vergoedingen die onder de basisverzekering vallen vindt u hier zorginstituutnederland.

Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen Nee Nee
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer Ja Ja
Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ja Nee
Medicijnen De meeste medicijnen Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz) · Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).

Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.

Ja Nee
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2×9) voor fysiotherapie vergoed Nee Nee
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf Ja Nee
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja Nee
Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de  12e behandeling Ja Nee
Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling Ja Nee
Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg Nee Nee
Kraamzorg Nee Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja Nee
Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) Ja Nee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Nee Nee

Wellicht ook interessant?

cshow

Vergelijkbare berichten