Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico zorgverzekering, hoe zit het?

Iedereen die een basisverzekering heeft wat in Nederland verplicht is heeft te maken met het eigen risico voor een zorgverzekering. In dit artikel nemen we met je door hoe het nou allemaal zit met dit eigen risico.

Eigen risico wat is het

Het eigen risico is een bedrag dat je eerst zelf moet betalen over zorgkosten die je maakt die vallen onder de basisverzekering. Het eigen risico wordt bepaald door de overheid.

Waarom is er eigen risico?

Het doel dat de overheid voor ogen had met het invoeren van het eigen risico voor de zorgverzekering zijn de volgende:

  • Mensen bewuster om laten gaan met zorgkosten, de verwachting van de overheid is dat wanneer mensen zelf een deel van de kosten moeten betalen dit lukt.
  • De verzekeringspremie omlaag krijgen, immers hoeven de eerste kosten die mensen maken niet betaald worden door de verzekeraars maar betalen mensen dit zelf middels het eigen risico.

Eigen risico basisverzekering

Voor de meeste zaken die vallen onder de dekking van de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Voor sommige zaken is het eigen risico echter niet van toepassing. Dit geldt onder andere voor een bezoek aan de huisarts, kraamzorg of zorg van een verloskundige, wijkverpleging, zorg voor personen onder de 18 jaar of bij sommige chronische ziekten zoals (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Ook mag de verzekeraar zelf bepalen dat er geen eigen risico betaald hoeft te worden voor sommige zaken.

Eigen risico aanvullende zorgverzekering

Eigen risico aanvullende verzekering | Geldt eigen risico ook voor aanvullende verzekering?

Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en geldt dus ook niet voor de aanvullende verzekering. Wel kan een verzekeraar bepalen dat er voor zaken een eigen bijdrage betaald dient te worden.

Hoogte eigen risico | Hoeveel is het eigen risico voor de zorgverzekering

In het regeerakkoord is afgesproken om het eigen risico de komende jaren gelijk te houden. Dit betekent dat het eigen risico tot 2022 vast ligt op €385,-.

vrijwillig verhogen eigen risico

Wel is het mogelijk om vrijwillig je eigen risico met €500,- te verhogen naar €885,- Je kan je eigen risico stapsgewijs met €100,- verhogen tot maximaal €885,- Als je kiest voor het maximale eigen risico bespaar je per jaar tot zo’n €200 tot €250 aan premie.

Uiteraard is de keerzijde van het verhogen van je eigen risico wel dat je meer kosten uit eigen zak moet betalen als je medische kosten maakt voor zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering. Weeg dus goed af of je dit risico wilt lopen. Ook kan je in de bankapp een spaarpotje maken waarin je voor dit risico wat geld opzij zet.

Betalingsregeling eigen risico

Mocht je een nota van de zorgverzekeraar krijgen voor het eigen risico, en levert dit betalingsproblemen op. Dan kunt u met uw verzekeraar een betalingsregeling treffen. Neem in zo’n geval dan ook altijd contact op met uw zorgverzekeraar om verdere problemen te voorkomen.

Wellicht ook interessant?

cshow

Vergelijkbare berichten