Verschil natura en restitutiepolis

Verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis | Naturapolis of restitutiepolis?

Misschien ben jij nu wel een nieuwe zorgpolis aan het uitzoeken. En vraag je daarbij af wat is nou eigenlijk het verschil tussen een Restitutiepolis en een Naturapolis. In dit artikel nemen we het met je door wat het verschil is tussen een naturapolis en een restitutiepolis.

Verschil in keuze vrijheid tussen restitutiepolis en een naturapolis | Verschil naturapolis of restitutiepolis

Het op papier grootste verschil is de keuze vrijheid in zorgkeuze. Bij een restitutiepolis mag je naar de zorgverlener van jouw keuze. De kosten worden dan vergoed tot het maximale gebruikelijke tarief. De enige uitzondering hierop zijn exceptioneel hoge tarieven. In de praktijk zal dit betekenen dat nagenoeg alle kosten worden vergoed mits gedekt door jouw polis.

Bij een naturapolis heb je deze vrijheid niet, daar wordt alleen zorg van door de verzekeraar gecontracteerde zorgverleners 100% vergoed. Indien je gebruik maakt van een zorgverlener die geen contract heeft met jouw verzekeraar moet je mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Gangbaar hierin is 20 tot 35% van de kosten. Uitzondering hier op is spoedeisende hulp, dit wordt altijd vergoed.

Ik schreef net al dat het op papier vooral een verschil was in keuze vrijheid. De grote zorgverzekeraars hebben met veel zorgverleners een contract. Grote kans dus dat de tandarts en de fysiotherapeut van uw voorkeur ook een contract hebben afgesloten met uw verzekeraar, of mogelijk hebben ze geen contract maar wordt de zorg wel vergoed. Zoals te zien in onderstaande afbeelding, bij CZ heeft op moment van schrijven kennelijk geen enkele tandarts in Amsterdam een contract met deze verzekeraar. Echter worden de kosten van de meeste tandartsen wel vergoed.

Verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis

Met welke zorgverlener heeft mijn zorgverzekering een contract?

Op de site van de zorgverzekeraar kunt u vinden welke zorgaanbieder een contract hebben, of welke worden vergoed als een zorgverlener met contract.  Wilt u een naturapolis afsluiten, controleer dan vooraf op de site of de zorgverleners waar u gebruik van maakt een contract hebben, of als zodanig worden behandeld.

Vaak wordt de meest voorkomende zorg zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut dus wel vergoed bij de zorgverlener van uw keuze. Het is echter ook raadzaam om ook even te checken of het ziekenhuis waar u normaliter naar toe gaat een contract heeft.

De belangrijkste verschillen tussen een restitutiepolis en een naturapolis

Het grootste verschil zit hem vooral in specialistische ingrepen, bij een operatie kunt u mogelijk niet in elk ziekenhuis terecht. Het is belangrijk om dit vooraf goed te controleren, als de specialist geen contract heeft betaalt u bij een naturapolis mogelijk een deel zelf. Of moet u naar een ander ziekenhuis.

Omzetplafonds bij de keuze voor uw verzekering

Wat ook nog een belangrijk verschil is tussen de restitutiepolis en de naturapolis is het omzetplafond. Wanneer een verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met een zorgverlener kan hij daarbij afspreken een maximaal bedrag of aantal behandelingen per jaar te vergoeden. Zodra een zorgaanbieder over dit aantal heen komt worden nieuwe behandelingen niet meer vergoed. Hoe hier in de praktijk mee omgegaan wordt verschilt per zorgverzekeraar. Met een naturapolis loopt u dus het risico dat u niet meer bij een bepaalde zorgaanbieder terecht kunt. De zorgverzekeraar heeft echter wel een zorgplicht . De verzekering dient er dan ook voor te zorgen dat je binnen een korte termijn bij een andere zorgaanbieder terecht kunt. Benader je wanneer je te maken hebt met een omzetplafond, dan ook jouw zorgverzekeraar en vraag hem naar een passende oplossing.

Omzetplafond bij een restitutieverzekering

Met een restitutiepolis heb je minder kans om tegen een omzetplafond aan te lopen, zo melden Zilveren Kruis, VGZ en Menzis dat mensen met een restitutiepolis nog steeds bij een zorgverlener terecht kan al is het omzetplafond bereikt. Bij CZ kan dit echter niet. Check dit dus ook goed in de polisvoorwaarden.

Uiteraard geldt het omzetplafond niet bij spoedgevallen.

Prijsverschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis

De premie van een restitutiepolis is hoger dan bij een naturapolis. Dit komt vooral omdat je bij een restitutiepolis de volledige vrijheid hebt in de zorgverlener die je bezoekt. Uiteraard moet de behandeling wel onderdeel zijn van de polisvoorwaarden en door een erkend zorgverlener zijn uitgevoerd. Het verschil tussen de naturapolis en een restitutiepolis bedraagt bij FBTO in 2023 zo’n €15,- per maand. De FBTO Basis verzekering kost €126,96 en de Basis vrij polis van FBTo kost €141,95

Zorgkosten eerst zelf betalen

Bij een naturapolis hoeft u in de regel facturen van gecontracteerde zorgverleners niet eerst voor te schieten. Als u een restitutiepolis afsluit zult u soms de zorgkosten eerst moeten voorschieten, vaak wordt de factuur echter direct naar uw verzekeraar gestuurd als de zorgverlener een contract heeft. Mocht u de kosten moeten voorschieten kunt u deze declareren bij de verzekeraar, vaak heeft u dan binnen een paar dagen uw geld terug.

cshow

Wellicht ook interessant?

cshow

Vergelijkbare berichten