Wat is dividend

Wat is dividend | Hoe krijg ik dividend?

Als u aandelen koopt van een bepaald bedrijf bent u voor een deel eigenaar geworden van het bedrijf. Ooit is het bedrijf naar de beurs gegaan om kapitaal op te halen voor investeringen, overnames etc. Als u aandelen koopt bent u in feite één van deze kapitaalverschaffers. In ruil daarvoor bent u voor een deel eigenaar geworden van het bedrijf. Een bedrijf kan een deel van haar winst uitkeren als dividend, maar wat is dividend nou eigenlijk?

Als  het bedrijf winst maakt kan het deze winst voor een deel uitkeren aan haar aandeelhouders. Dit is het dividend dat u dan ontvangt.  Bedrijven keren vrijwel nooit alle winst die zijn maken uit aan haar aandeelhouders. Een deel van de winst reserveren ze bijvoorbeeld om investeringen te kunnen doen, aflossingen te betalen of voegen ze toe aan de reserves. Dit draagt bij aan een stabiele toekomst van het bedrijf, dit is dan uiteindelijk ook in het belang van u als aandeelhouder.

Hoe krijg ik dividend

De directie van het bedrijf doet een voorstel van de resultaatbestemming, dit voorstel wordt ter stemming aangeboden tijdens de AVA(algemene vergadering voor aandeelhouders). In dit voorstel staat of, en zo ja hoeveel dividend de directie wil uitkeren, de overige winsten zullen in de regel worden toegevoegd aan de reserves. De meerderheid van aandeelhouders dient dit voorstel goed te keuren.

Zodra na afloop van de AVA bekend is geworden wanneer en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd wordt dit uiteindelijk vanzelf aan je saldo van je beleggingsrekening toegevoegd. Wil je geen geld ontvangen maar heb je liever nieuwe aandelen? Dan kan je indien het door het bedrijf wordt aangeboden kiezen voor stockdividend.

Wat is ex Dividend | Wat betekent ex dividend?

Wanneer een aandeel ex-dividend gaat betekent dat het te ontvangen dividend zichtbaar wordt in jouw beleggersrekening. Om het dividend te kunnen ontvangen moet je de aandelen op de dag voor dat het aandeel ex dividend gaat in bezit hebben. Het dividend wordt niet direct op jouw rekening bijgeschreven. Dit volgt later op de dag van betaalbaarstelling.

Als een aandeel op bijvoorbeeld 20 maart ex dividend gaat, zal je om dividend te ontvangen het aandeel op 19 maart bij het sluiten van de beurs in bezit moeten hebben.

Wie bepaalt dividend
Hoe vaak krijg ik dividend?

Het aantal momenten dat je dividend ontvangt verschilt per bedrijf, Shell betaalt bijvoorbeeld ieder kwartaal dividend. Maar er zijn ook bedrijven die eens per maand, halfjaar of jaar uitkeren. Ook zijn er bedrijven die helemaal geen dividend betalen. Het bekendste voorbeeld hiervan is Berkshire Hathaway van Warren Buffet.

Waarom daalt mijn aandeel na het uitkeren van dividend?

Vaak zien we op de beurs dat een aandeel dat dividend uitkeert daalt op de beurs. Dit is te verklaren door het feit dat de ‘’ waarde ‘’ van het bedrijf daalt. Immers een deel van de winst en daarmee het cashgeld dat het bedrijf had, draagt zij over aan haar aandeelhouders.


Wellicht ook interessant?

Beleggen bij brandnewday

Vergelijkbare berichten