Wat is de boekwaarde van een aandeel? | Wat betekent boekwaarde

Als je aandelen bestudeert kom je de term boekwaarde nogal eens tegen. Maar wat betekent boekwaarde nou eigenlijk? In dit artikel: Wat betekent boekwaarde?

Wat is boekwaarde? | Wat betekent boekwaarde?

De boekwaarde is ‘’papieren waarde’’ van een bedrijf. De boekwaarde is de waarde waartegen activa en passiva op de balans van een bedrijf zijn opgenomen.

Hoe kan je de boekwaarde berekenen?

Je kan de boekwaarde van een bedrijf eenvoudig berekenen door alle activa van een bedrijf bij elkaar op te tellen. Vervolgens haal je de passiva daar vanaf. De uitkomst is de boekwaarde van het bedrijf. Kort samengevat, de boekwaarde zijn alle bezittingen van een bedrijf, verminderd met alle schulden.

Als je de boekwaarde vervolgens deelt door het aantal uitstaande aandelen, heb je de boekwaarde per aandeel. Met de boekwaarde per aandeel kan je snel een indicatie krijgen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is op de beurs.

Waar op letten bij het hanteren van de boekwaarde

De boekwaarde is de theoretische waarde, bij veel ondernemingen zit er in de boekwaarde een stille reserve. Dit houdt in dat posten voor minder geld op de balans staan, dan je er voor zou krijgen als je ze gaat verkopen. Posten waar dit kan voorkomen zijn onder andere, gebouwen, deelnemingen, voorraden, voorzieningen, intellectuele eigendommen etc. Deze posten kunnen op de balans lager, of niet zijn opgenomen. Terwijl deze posten wel waarde vertegenwoordigen.

Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Een incourante voorraad staat nog voor de volle prijs op de balans of een voorziening is te voorzichtig ingeschat. Dit laatste zal echter in het kader van het voorzichtigheidsprincipe niet snel voorkomen maar is wel iets om rekening mee te houden.

Ook ontstaat er bij overnames vaak de post Goodwill op de balans van een bedrijf. Het komt regelmatig voor dat bij een grote overname dit een enorme post is. Soms kan de overname dusdanig interessant zijn dat dit een hoge prijs waard is. Maar vaker zijn overnames niet succesvol en zal er in een negatief scenario fors moeten worden afgeschreven op de post goodwill.

Verschil boekwaarde en marktwaarde

De boekwaarde is de ‘’papieren’’ waarde van een bedrijf. De marktwaarde omvat meer zaken. Bij het bepalen van de marktwaarde draait het vaak om de toekomstige winsten van een onderneming. Vervolgens wordt van de toekomstige winsten de netto contante waarde berekend.

?wi=352562&ws=

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten