Wat is een overlijdensrisicoverzekering? | Moet ik een overlijdensrisicoverzekering?

Een van de aangeboden verzekeringen is de overlijdensrisico verzekering. Vaak is een dergelijke verzekering een eis bij het afsluiten van een hypotheek. Maar ook zonder hypotheek kunt u deze verzekering afsluiten. In dit artikel nemen we de overlijdensrisicoverzekering met u door.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV), is een verzekering die bij het plots overlijden van een persoon een vooraf bepaald bedrag uitkeert aan de begunstigde van de verzekering. In principe gaat het erom dat, wanneer u of uw partner plots komt te overlijden, de rest van het gezin dat in ieder geval financieel zo goed mogelijk op kan vangen en op financieel vlak alles kan blijven doen wat ze voorheen ook deden. 

Voor wie een overlijdensriscoverzekering afsluiten

U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, zodat uw nabestaanden geen financiële zorgen zullen hebben als u plots komt te overlijden. U kunt bij het afsluiten aangeven wie de afkoopsom na overlijden moet krijgen. Dit kan natuurlijk uw echtgenoot, kinderen of een ander familielid zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld een zakenpartner zijn, of een oude bekende.  Dat bedrag kunnen ze als volgt gebruiken:

  • Opvang van de kinderen
  • Betaalde hulp in het huis
  • Onbetaald verlof voor je partner
  • Betaling studie, bijvoorbeeld studerende kinderen
  • Hypotheek of huur doorbetalen
  • etc.

Mocht u voor een hypotheek een ORV afsluiten is de bank de begunstigde. Mocht de verzekerde persoon komen te overlijden wordt met het vrij gekomen bedrag de hypotheek (deels) afgelost. 

Waarom een  overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

De kans om te overlijden tussen 25 en 55 jaar is erg laag, slechts 0,12% per jaar. Het risico dat u gebruik moet maken van een overlijdensrisico verzekering is gelukkig laag. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn, is de impact echter enorm. Voor het gezin breekt een vervelende tijd aan. Mogelijk valt er door het overlijden (deels) een inkomen weg. Voor deze financiële gevolgen kunt u een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat de economische gevolgen van het overlijden van een ouder in een gezin voor nabestaanden vaak bijna ondraaglijk is. Bijna de helft (45%) van de Nederlanders kon direct de huur of de hypotheek niet of niet geheel meer betalen toen hun echtgenoot stierf. 60% verkeerde in een ernstige financiële achteruitgang en een derde moest meteen significante veranderingen in hun levensstijl aanbrengen. 

Welk bedrag verzekeren op overlijdensrisico verzekering

Als u een overlijdensrisico verzekering afsluit, moet u de gewenste uitkering bepalen in geval van overlijden. u moet dus nadenken over het bedrag dat uw partner/gezin nodig heeft na het overlijden om normaal door te blijven leven. Welke inkomsten vallen weg? Is er een nabestaanden pensioen? Is er een flinke zak spaargeld of juist niet? Welk inkomen heeft of kan de overlijdende partner gaan verdienen? Allemaal vragen die mede bepalen welk bedrag je eventueel moet verzekeren.

Het bedrag dat verstandig is om te verzekeren is dus in ieders geval anders, komt u hier niet uit is het verstandig contact op te nemen met uw adviseur.

Hoe lang verzekeren op een overlijdensrisico verzekering?

Bij het afsluiten van een ORV moet je de periode kiezen waarin je gedekt bent voor het risico van overlijden. Veel verzekeringen moeten minimaal voor 5 jaar worden afgesloten, de maximaal te verzekeren termijn is vaak 50 jaar. Hoe lang u dekking wilt is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wilt u zich verzekeren tot de kinderen groot zijn, tot de hypotheek is afbetaald, tot uw pensioen?

Soorten overlijdensrisico verzekeringen

Ook binnen de soorten Overlijdensrisicoverzekeringen valt er wat te kiezen. Er zijn meerdere vormen waarvoor u kunt kiezen.

  1. Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Bij deze vorm kiest u voor een verzekerd bedrag. Dit bedrag blijft de verzekerde waarde gedurende de hele looptijd van de verzekering.

  2. Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij deze vorm daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een vast bedrag. Stel de verzekerde waarde is €30.000 en de looptijd is 30 jaar. Dan daalt de verzekerde waarde jaarlijks met €1.000.

  3. Annuïtair dalende overlijdensrisico verzekering. Met deze vorm van daalt het verzekerde bedrag met een bepaald percentage. Deze verzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Het verzekerde bedrag is dan gelijk, aan het nog af te lossen bedrag, mits uiteraard de hoofdsom en periode gelijk zijn.

Wie is de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering hoeft diegene wiens leven wordt verzekerd, niet gelijk te zijn aan diegene die de verzekering afsluit. Als verzekeringsnemer kan je het leven van bijvoorbeeld je partner verzekeren. Mocht je niet getrouwd zijn, of niet getrouwd in gemeenschap van goederen voorkom je hiermee dat je erfbelasting moet betalen.

Wanneer je als verzekeringsnemer je eigen leven verzekeren, zal de uitkering onderdeel uitmaken van de erfenis.

Overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

Een hypotheek afsluiten is waarschijnlijk een goed moment om na te kunnen denken over wat er allemaal kan gebeuren in een onverwachte situatie, zoals het overlijden van u of uw partner. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt het afbetalen van de hypotheek compleet af dekken, mocht een van beide plots overlijden. Vaak zal de hypotheekverstrekker ook van u eisen dat u een deel van de hoofdsom verzekerd. Maakt u gebruik van de NHG, dan is een ORV vaak niet nodig.
Nationale Nederlanden overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Wellicht ook interessant?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Brandnewday

Vergelijkbare berichten