Wat is een lijfrenteverzekering? | Lijfrenteverzekering

Na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, ontvangt u in Nederland AOW. Dit is een door de overheid verstrekt pensioen waarop iedere Nederlander recht heeft. Naast deze AOW kunt u, als u in loondienst bent via uw werkgever pensioen opbouwen.  Ter aanvulling op uw AOW of pensioen kunt u middels lijfrenteverzekering fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen. In dit artikel nemen we de lijfrente  met u door.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u als aanvulling op uw pensioen bij een verzekeraar kunt afsluiten. Met een lijfrenteverzekering bouwt u een eigen vermogen op dat u kunt gebruiken om uw inkomen aan te vullen als u later met pensioen gaat. De premie die voor de lijfrente betaalt is fiscaal aftrekbaar. Een lijfrenteverzekering heeft ook diverse fiscale voordelen. Zo mag u onder voorwaarden de betaalde premie aftrekken van uw bruto inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomsten belasting. Over de uitkering na pensionering betaalt u wel inkomstenbelasting. Dit is vaak echter flink lager dan tijdens het werkzame leven. Ook valt het opgebouwde vermogen niet in Box 3. U hoeft dus geen vermogensbelasting te betalen over het opgebouwde vermogen. 

Jaarruimte en lijfrente

De jaarruimte die u heeft bepaalt voor een belangrijk deel de fiscale voordelen. Kijk hier goed naar als u een lijfrente verzekering afsluit.

Betaal een eenmalige premie of een doorlopende premie

Bij het afsluiten van een lijfrenteverzekering kunt u ervoor kiezen om periodiek premies en eenmalige premies te betalen. De inleg bepaalt elk jaar of u spaart en hoeveel u spaart. De meest gangbare vorm is dat er maandelijks of jaarlijks een premie wordt betaald. 

Lijfrente uitkering

Aan het eind van de looptijd heeft u een pot geld bij elkaar gespaard. Met dit geld moet u een lijfrente uitkering aankopen.
Dit kan een tijdelijke uitkering zijn, maar ook een levenslange uitkering. Het voordeel van een tijdelijke uitkering is dat de uitgekeerde bedragen hoger zijn dan bij een levenslange uitkering.  Overlijdt de verzekerde tijdens de opbouwfase? Dan komt het geld toe aan de verzekeraar. Dit kan worden voorkomen als een aparte overlijdensrisicoverzekering is opgenomen in de lijfrenteverzekering. In dat laatste geval wordt er een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Doorgaans is dit  een bepaald percentage van de opgebouwde waarde.

Overlijden en lijfrente

Let bij het afsluiten van de lijfrente verzekering goed op wat er met het geld gebeurt als u tijdens de opbouwfase of uitkeringsfase komt te overlijden. De verzekering is gekoppeld aan het leven van de verzekerde.

Overlijdt de verzekerde tijdens de opbouwfase? Dan komt het geld toe aan de verzekeraar. Dit kan worden voorkomen als een aparte overlijdensrisicoverzekering is opgenomen in de lijfrenteverzekering. In dat laatste geval wordt er een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Doorgaans is dit  een bepaald percentage van de opgebouwde waarde.

Als de verzekerde het bedrag laat uitkeren, kan diegene een uitkering op 2 levens afsluiten. In dat geval gaat de uitkering (of een deel daarvan) over op de partner of echtgenoot indien de verzekerde komt te overlijden. Dit heeft wel invloed op de hoogte van de uitkering. Wanneer de uitkering op 2 levens is afgesloten zal de uitkering lager zijn.  Overlijdt de verzekerde en is er geen uitkering op 2 levens afgesloten? Dan krijgen  de nabestaanden niets en komt het gespaarde bedrag toe aan de verzekeraar.  Hiertegenover staat wel dat de uitkering van een lijfrenteverzekering (meestal) levenslang is: als u dus een stuk langer leeft dan verwacht, dan ontvangt u de uitkering zolang u leeft. Ook wanneer de totale uitkering dan hoger uitvalt dan de premies die u tijdens de opbouwfase betaalt heeft. Dit is het risico dat de verzekeraar neemt.

Lijfrente wordt vrijgegeven

Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt op het moment dat uw jaarlijkse uitkering vrijkomt, kunt u het geld opnemen en uitgeven. Als u in het verleden lijfrentepremies heeft afgetrokken van de inkomstenbelasting, is die uitkering belastbaar.

Risico’s Lijfrente

De meeste lijfrente premies worden gebruikt om mee te beleggen. Over een langere periode is dit historisch gezien een prima methode om vermogen op te bouwen. U bent in de opbouw dus afhankelijk van de beleggingsresultaten.

De rente op het moment van het aankopen van een uitkering. Met het opgebouwde kapitaal zult u een uitkering moeten aankopen. U bent hierbij onder andere afhankelijk van de op dat moment geldende rente standen.

De levens- en sterftekansen  op het moment van het aankopen van de uitkering. Deze kansen bepalen bij een levenslange uitkering, hoelang verzekeraars gemiddeld moeten uitkeren.

Wilt u een lijfrenteverzekering af sluiten? Laat u goed adviseren over wat u in uw situatie het best kunt doen.

?wi=352562&ws=Wellicht ook interessant?

5d763741351c5

Vergelijkbare berichten