Contra-expertise na brand? Voor veel gedupeerden (helaas) volstrekt onbekend terrein

Bij brand komt de eerste hulp in rap tempo op gang. De brandweer, Stichting Salvage en de desbetreffende verzekeringsmaatschappij worden snel ingeschakeld. Daarbij wordt de gedupeerde vanaf de start aan de brand erg goed bijgestaan door de verschillende diensten. Dat is ook hard nodig. Als gedupeerde weet je – door de heftigheid van de situatie – vaak niet wat je overkomt. Laat staan dat je gelijk kunt overzien wat je allemaal te wachten staat!

Iedereen weet dat je bij brand meestal gelijk 112 belt om de brandweer te laten komen. Stap twee is het informeren van de verzekeringsmaatschappij over de brand en de mogelijke oorzaak daarvan. Waar de gedupeerde vaak niet aan denkt, is dat hij of zij ook onafhankelijke contra-expertise kan inschakelen. Dat is voor velen helaas volstrekt onbekend terrein.

Positief resultaat

Schadeoplossing Nederland B.V. ziet dat de hulp van een onafhankelijke contra-expert bij brand in 95% van de situaties zorgt voor een hogere uitkering vanuit de verzekering. Dat betekent dat de hulp van een contra-expert in bijna alle gevallen een positief resultaat heeft. Contra-expertise is een wettelijk recht, waar je je als gedupeerde van (onder andere) brand op kunt beroepen. De kosten van contra-expertise worden rechtstreeks verhaald op de verzekering van de gedupeerde, maar de gedupeerde ontvangt zelf géén factuur.

Contra-expertise, wat is dat?!

Als gedupeerde ben je meestal alleen op de hoogte van het recht op contra-expertise als je de polisvoorwaarden secuur hebt doorgelezen, of wanneer je verzekeraar je hierop attendeert. Dit laatste gebeurt in de praktijk zeer minimaal. Ook blijkt de nazorg voor gedupeerden in de eerste dagen en weken na de brand in veel situaties onvoldoende te zijn. De gedupeerde heeft in die periode meestal alleen nog contact met de verzekeringsmaatschappij, zonder enige vorm van professionele bijstand.

Het zou een flinke stap vooruit zijn om gedupeerden – zodra de eerste hulp opstart – gelijk te informeren over de mogelijkheid van contra-expertise. En dan niet zozeer door alleen een brochure van een expertisebureau te overleggen, maar ook door de gedupeerde via een onafhankelijk kanaal te wijzen op zijn of haar rechten en mogelijkheden hiertoe. Deze taak zou bijvoorbeeld kunnen worden toegewezen aan de Salvage Coördinator. Anderzijds ligt de bal ook bij de contra-experts zelf om: a) meer bekendheid te geven aan hun dienstverlening; en b) om gedupeerden zelf te bereiken.

Wellicht ook interessant?


cshow

Vergelijkbare berichten