Is sparen een alternatief voor sparen

Sparen of beleggen? Is beleggen een alternatief voor sparen?

Vrijwel iedereen zal opgevoed zijn met het idee dat het belangrijk is om een appeltje voor de dorst te hebben. Ook verandert de maatschappij voortdurend waardoor het misschien wel belangrijker dan ooit is om wat geld achter de hand te hebben, bijvoorbeeld om een studie te bekostigen of als buffer tijdens je pensioen. Hoe bouw je dit vermogen op, doe je dit door te sparen, te beleggen of misschien wel allebei. We nemen het in dit artikel met je door.

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu, iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Met dit in het achterhoofd is het dus geen gek idee om een buffer achter de hand te hebben voor later.
Door de historische lage spaarrentes op dit moment levert sparen op dit moment erg weinig op.
Wanneer u meer spaargeld heeft dan het heffingsvrij vermogen kost sparen u zelfs geld.
Hoe dat werkt en wat u daartegen kan doen, leggen wij u hieronder uit.

Het effect van inflatie op spaargeld

Door inflatie wordt uw geld ieder jaar een beetje minder waard. Alles wat u koopt wordt steeds een beetje duurder. Of andersom, u krijgt nu voor 5 euro minder dan pakweg 20 jaar geleden. Dit is niet erg als de rente gelijk is met de inflatie, dan behoudt u uw koopkracht. Als de rente hoger is dan de inflatie, gaat u er zelfs op vooruit.

Nu zitten we echter in de situatie dat de inflatie hoger is dan de spaarrente, waardoor u er op achteruit gaat. Toch is het altijd verstandig om wat geld achter de hand te hebben om onverwachte uitgaven op te vangen.

Belasting op spaargeld

Naast inflatie wordt u ook armer door de vermogensrendementsheffing. Als u meer spaargeld heeft dan het heffingsvrij vermogen moet u belasting betalen over uw spaargeld. Voor 2021 geldt een heffingsvrij vermogen van €50.000 per persoon. Over het meerdere moet u 30% belasting betalen over het fictieve rendement. Effectief zult u ongeveer 1,2% van het spaartegoed aan belasting moeten betalen. Aangezien dit fors hoger is dan de spaarrente neemt hierdoor uw spaarvermogen jaarlijks af.

Naast sparen ook beleggen: interessant of risicovol? Sparen of beleggen?

Met beleggen kunt u meer rendement maken dan met sparen. Hier staat tegenover dat het ook meer risico met zich meebrengt. Maar hoe hoog is het risico? Op korte termijn is het risico groot. Beleg dus nooit met geld dat u op korte termijn mogelijk nodig heeft.

Als we kijken naar het verleden geeft beleggen op lange termijn al een stuk minder risico.
Hieronder zien we in diverse figuren de historische rendementen op de langere termijn.

De beleggingsrendementen zijn gemaakt door passief te beleggen op de index. Met indexbeleggen wordt de markt gevolgd.

Beleggingshorizon van 1 jaar

Wanneer u belegt met een beleggingshorizon van 1 jaar, dan kunt in 1 op de 3 gevallen een negatief rendement verwachten als we kijken naar de historische gegevens van 1928 tot en met 2018. Na een jaar van daling, kost het soms enige jaren om hiervan te herstellen. Door de inleg te spreiden verlaag je het risico op enorme korte termijn verliezen. Als de markt plots crasht kijk je niet direct tegen enorme verliezen aan. Andersom kan je hierdoor natuurlijk ook rendement mislopen.

Sparen of beleggen?

Beleggingshorizon van 5 jaar

Wanneer u belegt met een beleggingshorizon van 5 jaar heeft al flink meer kans op een positief rendement. In 7 van de  10 gevallen leverde beleggen meer op dan sparen als de afgelopen 91 beursjaren representatief zijn voor de toekomst.
Is beleggen een alternatief voor sparen?


Beleggingshorizon van 20 jaar

Op basis van de gegevens van 1947 tot en met 2018 zien we geen enkele periode van 20 jaar waarin het beleggingsresultaat negatief was. Bovendien is slechts één 20-jaars periode aan te wijzen waar sparen beter presteerde dan beleggen.

Beleggingshorizon 20 jaar

Kortom, hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe groter de kans is dat u met beleggen beter uit bent dan met sparen. Dat blijkt heel duidelijk uit de grafieken in het artikel. Let daarbij wel op hoe u belegt! De beleggingen in deze vergelijking zijn op basis van indexbeleggen. Met indexbeleggen volg je de ‘markt’ tegen zo min mogelijk risico met zo min mogelijk kosten.

Door losse aandelen te kopen en actief te beleggen kan je rendement behoorlijk naar boven of beneden afwijken.

Sparen of beleggen?

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten