Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering? | Moet ik een aansprakelijkheidsverzekering?

Misschien wel de belangrijkste niet verplichte verzekering die je kunt hebben. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Maar wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering, we nemen het met je door.

Wat is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP)? | Wat is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is een verzekering die de door u veroorzaakte schade aan een ander of diens bezittingen dekt. De aansprakelijkheidsverzekering is in principe bij alle verzekeraars gelijk. Brengt u een schade aan een ander aan dan vergoedt deze tot € 1.250.000,- per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt wel van verzekeraar tot verzekeraar. Er zijn ook verzekeraars die standaard dekking bieden tot €2.500.000. Kijk ook hier dus goed wat je wilt verzekeren, en tot welk bedrag.

De AVP is niet verplicht voor Nederlanders, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering? Premie aansprakelijkheidsverzekering

De premie die u moet betalen voor een aansprakelijkheidsverzekering is hoofdzakelijke afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Er zijn grofweg twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: een individuele verzekering en een familiale verzekering. Grotere groepen hebben een gezamenlijke verzekering onder gezinsdekking. Hieronder vallen ook alleenstaande kinderen die bij de verzekerde inwonen of voor studiedoeleinden uitwonend zijn.

Maar het verschil ik klein. Een aansprakelijkheidsverzekering voor alleenstaanden kost vaak minder dan €5,- per maand. Een verzekering voor gezinsdekking zal iets duurder zijn, maar kost vaak nog minder dan €10.- per maand.

Aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Vrijwel alle Nederlandse verzekeraars bieden een aansprakelijkheidsverzekering aan. Met zoveel mogelijkheden is het erg lastig om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk dat u eerst bepaalt wat u wilt verzekeren en wie u wilt verzekeren. Bent u bijvoorbeeld alleenstaand of heeft u kinderen thuis? Deze en andere factoren bepalen zowel de dekking, de premies als de verzekeringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor alleenstaanden of met gezinsdekking.

Ben je alleenstaand of gezin? Als u alleen woont, volstaat het om een eenpersoonsverzekering af te sluiten. Deze dekking is goedkoper dan het gezin.

Bij deze verzekering zijn de volgende personen verzekerd:

 • Uzelf
 • Elke gast die in het huis verblijft
 • Huishoudelijk personeel; als de schade veroorzaakt door huishoudelijk personeel een direct verband houdt met de verrichte werkzaamheden, wordt deze schade vaak ook vergoed.

Een familiale aansprakelijkheidsverzekering dekt dezelfde mensen als alleenstaanden en meer. Dit zijn:

 • Echtgenoot of partner
 • Kleine kinderen die in huis wonen
 • Volwassen thuiswonende kinderen
 • Volwassen kinderen die niet thuis wonen om te studeren
 • Elke gast die in het huis verblijft
 • Huishoudelijk personeel

Schade veroorzaakt binnen het gezin door hetzelfde verzekerde gezin wordt niet gedekt. Als u bijvoorbeeld uw mobiele telefoon in uw zak steekt en deze wast in de wasmachine is er geen vergoeding. Als de telefoon van een gast is gewassen, wordt deze wel terugbetaald. Letselschade door toedoen van andere gezinsleden wordt vaak wel gedekt.

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering? Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alle schade die voortvloeit uit de schuld van de verzekerde of schade als gevolg van risicoaansprakelijkheid. De verzekering dekt dus de schade waarvoor u aansprakelijk bent.

De meeste verzekeraars hanteren dezelfde richtlijnen voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Toch zijn er enkele bijzondere situaties die per verzekeringsmaatschappij anders kan worden bekeken.

Het kan het zijn dat u vindt dat u aansprakelijk bent. Als de verzekeringsmaatschappij op juridische gronden een andere mening is toegedaan, kan het zijn dat er alsnog niet uitgekeerd wordt. Dit zal bijvoorbeeld zo zijn bij zaken waarvan de verzekering oordeelt dat de benadeelde een hoge mate van eigenschuld heeft.

Voorbeeld wanneer het fijn is een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Als u op de fiets een aanrijding veroorzaakt, dan bent u middels de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt voor de door u veroorzaakte schade. Mocht u geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, dan draait u zelf op voor de ontstane schade.

aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Verantwoordelijkheid tijdens schade door vriendendienst |Aansprakelijkheid tijdens vriendendienst

De wet bepaalt dat je niet aansprakelijk bent voor eventuele schade die je oploopt tijdens de uitvoering van de zogenaamde vriendendienst. Een vriendendienst is een onbetaalde klus, die u doet voor een vriend. Daarom nemen de meeste verzekeringsmaatschappijen een vriendschapsclausule op in hun contractvoorwaarden. Middels deze clausule, is schade door u veroorzaakt tijdens de vriendendienst toch gedekt. De dekking is wel beperkt tot het in de polis genoemde bedrag. Ook kan het in sommige situaties voorkomen dat de verzekeraar oordeelt dat er geen sprake is van aansprakelijkheid van de verzekerde.

Verantwoordelijkheid voor schade door sport en spel | Aansprakelijkheidsverzekering en schade door sport

Stel dat een toeschouwer tijdens een (amateur)voetbalwedstrijd een bal op zijn gezicht krijgt. Als gevolg hiervan is een bril gebroken. Als algemene regel geldt dat voetballers die de bal trappen dan niet verantwoordelijk zijn. Om verantwoordelijk te zijn, moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en het is natuurlijk niet verboden om tijdens een voetbalwedstrijd tegen een bal te trappen. Dit is een eenvoudig ongeval en kan altijd gebeuren tijdens een voetbalwedstrijd. De man op de tribune heeft echter wel schade. Wie gaat de nieuwe bril dan aan hem betalen?

Ongeveer de helft van alle aansprakelijkheidsverzekeringen heeft sport- en spelbepalingen in de algemene voorwaarden. U kunt deze clausule gebruiken om onopzettelijke schade veroorzaakt tijdens sport of spel te kunnen vergoeden. De voorwaarden zijn als volgt: De benadeelden vallen niet onder de verantwoordelijkheid voor het ongeval. De benadeelde doen niet mee aan een sport of een spel. Degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is niet verantwoordelijk. Als de man in het voorbeeld plotseling het veld op rent en daardoor dan de bal op zijn gezicht krijgt, wordt de bril niet vergoed door de verzekeraar. Dit is dan immers te wijten aan zijn eigen schuld. Als je tegenstander besluit een bril te dragen tijdens het voetballen, accepteer dan dat ongelukken tijdens de wedstrijd je bril kunnen beschadigen. Ten tweede profiteert deze niet van de algemene bepalingen, maar wel van de gebruikelijke voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering.

Tegelijkertijd wanneer iemand tijdens een voetbal bewust een rotschop verkoopt, terwijl de bal aan de andere kant van het veld is. Dan beoordeelt de AVP verzekeraar dit als opzet. Dekking op de AVP is daarmee uitgesloten.

aansprakelijkheidsverzekering Unive

Beschadigde huurartikelen of geleende goederen | Opzicht aansprakelijkheidsverzekering

Als u iets van iemand leent/huurt en het in uw gebruik kapot maakt door bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring of door onhandigheid kunt u meestal geen gebruik maken van een aansprakelijkheidsverzekering. De redenatie van de verzekeraar is, dat deze spullen ook stuk hadden kunnen zijn als het uw eigen spullen waren.  Gevolgschade is vaak wel gedekt. Als u op een geleende fiets iemand aanrijdt, is schade aan de fiets niet gedekt. De schade die de partij heeft die u aanrijdt is wel gedekt.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben echter ook speciale verzekeringen om ook deze schade te dekken. Hierbij gaat het wel vooral om zakelijke dekking. Particulier is opzicht beperkt te verzekeren. Er geldt dan ook vaak een beperkte dekking. Een voorbeeld hiervan is een reisverzekering waarop je schade aan de gehuurde vakantie accommodatie kunt meeverzekeren.

Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering niet? Uitsluitingen aansprakelijkheidsverzekering

In de praktijk zijn er altijd bepaalde zaken die buiten de standaard dekking van een reguliere aansprakelijkheidsverzekering vallen zoals bijvoorbeeld:

 • Schade veroorzaakt door een voertuig waarvoor een rijbewijs vereist is. Deze voertuigen hebben een eigen verzekering nodig (bijvoorbeeld de autoverzekering)
 • Schade veroorzaakt door personen die onder uw aansprakelijkheidsverzekering vallen. Als uw kind iets van U breekt wordt dit vaak niet vergoed.
 • De verzekering dekt ook geen schade die opzettelijk of onder invloed van alcohol of van drugs is ontstaan. Opzettelijke schade is wel verzekerd voor kinderen onder de 14 jaar.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering dekt ook niet de schade die u lijdt door de zaken die u huurt, leaset of bezit als gevolg van een gelijkwaardige constructie.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering dekt geen items die illegaal in bezit zijn vanwege diefstal.
 • De aansprakelijkheidsverzekering dekt ook niet de schade die u veroorzaakt door de uitoefening van uw beroep. Dit valt namelijk al onder de verzekering van uw werkgever. Voor vrijwilligerswerk (onbetaald werk) gelden diverse uitzonderingen. In deze situaties wordt vaak wel een deel of zelfs alle schade vergoed. Voor schade die u beroepsmatig als ZZP’er veroorzaakt kan een
 • Verlies van geld en/of waardepapieren, ook als u deze voor iemand anders beheert.

Glasschade en aansprakelijkheid

Glasschade wordt in de meeste gevallen al gedekt door de opstalverzekering. Het is ook mogelijk om een glasverzekering af te sluiten. In sommige gevallen wordt schade gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Als u of uw gezin schade toebrengt aan de ruit van iemand anders, kunt u uw aansprakelijkheidsverzekering inschakelen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

Als u als zelfstandige anderen schade berokkent, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Hoewel het buiten het bereik van de reguliere, persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) valt, kan het wel worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen.

Er zijn twee soorten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen: De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u  of een van uw medewerkers veroorzaakt tijdens betaald werk. Deze dekking geldt niet alleen voor eigendommen, maar ook voor personen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen, die kunnen ontstaan doordat u of een van uw medewerkers een beroepsmatige fout maken.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? | wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht

Nee, het is niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben in Nederland. We raden dit echter wel aan om de kosten van schade aan andermans eigendom te dekken. Voor een paar euro per maand dekt u dit relatief grote risico af.

Is mijn aansprakelijkheidsverzekering geldig in het buitenland?

Ja, met een aansprakelijkheidsverzekering kunt u zich verzekeren in binnen- en buitenland. Dit kan per verzekeraar verschillen als het slechts voor een beperkt aantal landen geldt of als de verzekering wereldwijd geldig is. Wel geldt dat wanneer u zich uitschrijft in Nederland, de verzekering na 30 dagen vaak wordt beëindigd.
Is mijn huisdier ook verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering? Dekt de aansprakelijkheidsverzekering schade door dieren

Uw huisdier is, net als uw kind, gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Daarom bent u verzekerd voor schade die uw huisdier kan toebrengen aan eigendommen van anderen.

Wat is het verschil aansprakelijkheidsverzekering  met de rechtsbijstandsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van schade die u aan anderen toebrengt. Met de rechtsbijstand bent u verzekerd voor de kosten van juridische geschillen.

Wanneer kan ik mijn aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Als de contractperiode afloopt, kunt u de verzekering opzeggen. In de meeste gevallen is dit 12 maanden. Het is wel aan te raden een andere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

cshow

Wellicht ook interessant?

Vergelijkbare berichten