Disclaimer

De informatie die door of namens Meerbudget op de site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid wordt door ons echter niet ingestaan. Mocht u een fout ontdekken, laat het ons dan weten zodat wij dit kunnen herstellen. 

Meerbudget verleent geen financieel advies, alle blogs zijn gebaseerd op de ervaring of mening van de auteur. Deze meningen of ervaringen zijn niet op te vatten als financieel advies. Voor financieel advies kunt u het beste een financieel adviseur raadplegen. 

Geen rechten ontleend worden

Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meerbudget garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. Meerbudget aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie. Meerbudget heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door Meerbudget worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van Meerbudget verwijzen. Meerbudget aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die betreffende websites.

Rechten

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gekopieerd, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meerbudget. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van Meerbudget. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Meerbudget. Het Nederlands recht is van toepassing.